Politicologenetmaal2013

Plenary Session

The plenary session takes place in Hotel NH, room Bourdon 2+3 and starts at 4.30pm with the awards ceremony. Two prizes will be awarded: the Annual Award for Political Science and the Daniel Heinsius Prize.

The ceremony is followed by a lecture by Prof. dr.em Ruddy Doom in Dutch. Download the full text of his lecture (draft): "Politieke Sociologie van het Globale Zuiden. Een dodo?".

Ruddy -doom

Adieu kosmopolitisme?

Naar aanleiding van zijn essay 'Omzien in verwarring' (Academia Press 2012) zal Prof. dr. em. Ruddy Doom stilstaan bij de onvermijdelijkheid van een soort pluralisme aan opvattingen en de noodzaak om te leren leven met verschillende opvattingen. Het idee dat je via objectieve categorieën de werkelijkheid binnen een samenleving kunt vatten in wetmatigheden is immers reeds een tijd tussen aanhalingstekens geplaatst. Er valt een lijn te trekken van Gramsci naar Bourdieu en deconstructivisme. Macht en hegemonie zijn stoorzenders in deze. Met Edward Said werd die lijn in Orientalisme nu ook doorgetrokken naar oordelen tussen samenlevingen.

Met de globalisering is het interne machtsmechanisme binnen het wereldsysteem verschoven. De BRICS schuiven op naar het machtscentrum op economisch en politiek vlak. Het is logisch dat hun visies inzake politieke wetenschappen aan belang zullen toenemen. De Westerse politicologen kunnen er best maar aan wennen dat ze zullen moeten functioneren binnen een 'multipolair' intellectueel universum. Maar er blijft een reusachtig probleem: kun je wel alle opvattingen als 'wetenschappelijk' evenwaardig bestempelen? En waar liggen de grenzen tussen openheid, onverschilligheid, bedrog en zelfbedrog?

Biografie

Hoogleraar Ruddy Doom (° 1947) ging in 2012 op emeritaat na veertig jaar dienst als politicoloog aan de Universiteit Gent. Zijn voornaamste onderzoeksterreinen zijn conflict en ontwikkeling in het globale Zuiden. Hij schreef onder meer Spiegelpaleizen: wat ‘zij’ denken over ‘ons’ (2010) en Treurlied op de Gele Rivier: conflict en ontwikkeling in China (2004).

Hij begon zijn academische loopbaan aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid als doctor in de Sociale Wetenschappen met een proefschrift rond socialisme in Afrika. Sinds de oprichting van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen was hij voorzitter van de Vakgroep Studie van de Derde Wereld. Deze herbergt twee onderzoeksgroepen die zich buigen op problemen van conflict en ontwikkeling respectievelijk in Sub-Sahara Afrika en de Arabische Wereld. De vakgroep verstrekt onderwijs aan diverse faculteiten van de UGent, gaande van Bachelor tot Master-na-Master opleidingen.